Field

Vårt initiativ

Genom att etablera Sveriges första produktionsanläggning för fossilfri ammoniak- och gödselproduktion i Luleå som är sammankopplad med en toppmodern vätgasproduktionsanläggning står Power2Earth i frontlinjen för Sveriges gröna industrialisering. Med 100% förnybar energi i produktionsprocessen, inklusive fossilfri vätgas för ammoniakproduktion, strävar Power2Earth efter lägsta möjliga utsläpp och koldioxidavtryck. Power2Earth har sin grund i ett starkt partnerskap mellan Fertiberia, Lantmännen och Nordion Energi, där varje partner bidrar med expertis och industriellt ledarskap inom områdena fossilfria gödselmedel, jordbruk och utveckling av vätgasinfrastruktur.

Våra drivkrafter

Vi stärker svensk livsmedelsförsörjning och civil beredskap

Med potential att årligen producera 1 000 000 ton fossilfritt mineralgödsel spelar Power2Earth en avgörande roll för att främja Sveriges självförsörjning, minska beroendet av gödselimport och påskynda den inhemska livsmedelsproduktionen i Sverige. Den svenska regeringen har stärkt förutsättningarna för en ökad livsmedelstrygghet genom en reviderad nationell strategi där man prioriterar livsmedelsförsörjning, stärkt civil beredskap och en ökad inhemsk livsmedelsproduktion i Sverige. I denna kontext blir Power2Earth en nyckelaktör genom sin produktionskapacitet av fossilfri mineralgödsel.

Vi accelererar den gröna omställningen i jordbrukssektorn

I Sverige spelar jordbruket en betydande roll när det gäller växthusgasutsläpp. Jordbrukssektorn stod för 15% av de totala utsläppen år 2022. I linje med Sveriges ambitiösa klimatmål arbetar jordbrukssektorn med att fasa ut fossilbaserat gödsel senast till år 2040. Genom att introducera ett hållbart alternativ till konventionella gödselmedel är Power2Earths produktionsteknologi för förnybart och vätgasbaserat mineralgödsel viktigt för att snabba på den gröna omställningen inom jordbrukssektorn.

Vi bidrar till ökad regional tillväxt och industriell diversifiering

Power2Earth omformar Norrbottens traditionella industrilandskap genom att introducera produktion av fossilfria gödselmedel med hjälp av innovativ teknik, vilket främjar regional tillväxt och diversifiering. Utbyggnaden av vätgasinfrastrukturen, som kopplar samman Power2Earths produktionsanläggningar, representerar ett ambitiöst och nytänkade kliv inom Sveriges utveckling av vätgasinfrastruktur. Denna visionära satsning lägger inte bara grunden för långsiktig industriell diversifiering i Norrbotten utan positionerar också regionen som en knutpunkt för framtida vätgasexpansion som driver regional tillväxt.

Illustration of all production facilities

Våra produktions-anläggningar

Power2Earths produktionsanläggning för fossilfritt mineralgödsel består av tre sammanlänkade komponenter: en storskalig fossilfri ammoniak- och gödselsfabrik baserad i Luleå, en toppmodern vätgasproduktionsanläggning samt infrastruktur för transport av vätgas som förbinder gödselfabriken med vätgasproduktionen.

Fossilfri produktion av gödsel och ammoniak

Genom att etablera en toppmodern anläggning i Luleå för storskalig produktion av fossilfritt mineralgödsel och ammoniak använder Power2Earth 100% förnybar el och förnybara råvaror. Baserat på elektrolysteknologi kommer anläggningen endast att använda vatten och luft som råvaror, och drivas av förnybar energi från tillgängliga vind- och vattenkraftskällor i norra Sverige.

Illustration of fossil-free Fertiliser and Ammonia Plant
Illustration of the Hydrogen Plant

Vätgasproduktion

Power2Earth initierar bygget av en storskalig vätgasproduktionsanläggning som kommer förse Luleå-anläggningen med förnybar vätgas som en central komponent i den fossilfria gödselproduktionen. Vi tillverkar våra produkter utan fossila bränslen. Den vätgas som behövs för att framställa ammoniak från vatten kommer från elektrolysteknik baserad på 100% förnybara energikällor.

Vätgasinfrastruktur för transport av vätgas

Vår anläggning för produktion av vätgas knyts samman med ammoniak- och gödselanläggningen i Luleå genom en vätgasledning under marken. Denna lösning är en avgörande komponent för enklare gastransport och representerar betydande framsteg i etableringen av en integrerad vätgasinfrastruktur i Norrbottensregionen.  

Illustration of all Hydrogen Pipeline

Grundarna av Power2Earth

Power2Earth är ett samriskföretag och samarbete mellan Fertiberia, Nordion Energi och lantbrukskooperativet Lantmännen. Tillsammans drar vi nytta av våra respektive styrkor - Fertiberias omfattande expertis inom produktion av fossilfritt mineralgödsel och ammoniak, och Nordion Energis kunskap inom konstruktion av vätgasinfrastruktur. Samarbetet drar också nytta av Lantmännens roll som ett ledande lantbrukskooperativ i norra Europa med stort engagemang för att öka skördar och samtidigt minska inverkan på klimat och miljö.

Kontakta oss

Vi vill höra från dig! Oavsett om du har frågor, idéer eller bara vill prata med oss så är vårt team tillgängligt. Hör av dig så pratar vi vidare om hur vi kan arbeta tillsammans för att skapa en grönare och mer hållbar framtid i Sverige.