Vi revolutionerar svenskt jordbruk med förnybar energi och grön innovation

Vi odlar en fossilfri framtid

Power2Earth är ett visionärt samarbete mellan Fertiberia, Lantmännen och Nordion Energi. Vi arbetar med att etablera Sveriges första fossilfria ammoniak- och gödselfabrik i Luleå. Vårt strategiska partnerskap som ligger bakom Power2Earth bygger på varje partners unika expertis - från Fertiberias omfattande erfarenhet och ledande position inom den europeiska gödselindustrin till Lantmännens lantbrukskunnande och Nordion Energis framstående förmåga att bygga vätgasinfrastruktur. Power2Earth påbörjar vår produktion år 2028. Den symboliserar Sveriges åtagande att minska utsläppen inom jordbruket, stärka livsmedelskedjorna och driva på regional utveckling i Norrbotten.

Vi stärker svensk livsmedels-försörjning och civil beredskap

Power2Earth har som ambition att producera 1 000 000 ton fossilfritt mineralgödsel årligen, vilket ökar Sveriges självförsörjning och livsmedelstrygghet samtidigt som beroendet av gödselimport minskar.

Vi accelererar den gröna omställningen i jordbrukssektorn

Power2Earth bidrar till omställningen av svenskt jordbruk genom att ersätta fossila gödselmedel med ett fossilfritt vätgasbaserat alternativ i linje med Sveriges klimatmål. Denna förändring minskar växthusgasutsläppen betydligt och innebär en grundläggande förändring jämfört med hur jordbrukssektorn fungerar idag.  

Vi bidrar till ökad regional tillväxt och industriell diversifiering

Power2Earth är en katalysator för ekonomisk diversifiering i Norrbotten. Genom att introducera teknologi för fossilfri mineralgödselproduktion är vi pionjärer inom Sveriges vätgasinfrastruktur som främjar hållbar regional utveckling.

Mer om initiativet
From Power To Earth

Upptäck varje steg på resan!

Våra anläggningar, som drivs av 100% förnybar energi, är industriledande exempel på storskalig produktion av fossilfritt mineralgödsel och ammoniak. Vår fabriksetablering inkluderar även en toppmodern anläggning för produktion av vätgas som en nyckelkomponent i vår produktionsprocess. Genom att introducera en fossilfri produktionsteknik i Sverige har Power2Earth potential att revolutionera svenskt jordbruk genom att bidra med kraftigt minskade koldioxidutsläpp.

1. Produktion som drivs av förnybar energi

Power2Earth drivs med 100% förnybar energi från vind- och vattenkraft i norra Sverige. Vi strävar efter lägsta möjliga utsläpp och koldioxidavtryck.

2. Storskalig vätgasproduktion genom elektrolysteknik

Power2Earth introducerar Sveriges första anläggning för storskalig vätgasproduktion som producerar den nödvändiga råvaran för produktionen av fossilfri ammoniak och mineralgödsel. Genom att helt undvika fossila bränslen kommer den vätgas som behövs för ammoniakproduktionen att utvinnas från vatten genom toppmodern elektrolysteknik.

3. Rörledning för transport av vätgas

Anläggningen för vätgasproduktion är ansluten till anläggningen för tillverkning av ammoniak och gödsel. Vår industriella infrastruktur inkluderar en underjordisk vätgasledning för att underlätta transporten av vätgas.

4. Tillverkning av fossilfritt mineralgödsel och ammoniak

Power2Earth utvecklar en toppmodern anläggning för storskalig produktion av fossilfritt mineralgödsel och ammoniak i Luleå. Genom att använda förnybar vätgas i vår gödselproduktion, driven av förnybara energikällor, använder vår verksamhet uteslutande 100% förnybar elektricitet och förnybara råvaror.

5. Gödsel med lågt koldioxidavtryck transformerar jordbruk och odling

Vårt fossilfria mineralgödsel bidrar till jordbrukets gröna omställning och är ett revolutionerande alternativ till traditionellt producerad gödsel. Vår produkt främjar tåliga grödor och näringsrik jord och är ett paradigmskifte för jordbrukssektorn.

Grundarna av Power2Earth

Power2Earth är ett samriskföretag och samarbete mellan Fertiberia, Nordion Energi och lantbrukskooperativet Lantmännen. Tillsammans drar vi nytta av våra respektive styrkor - Fertiberias omfattande expertis inom produktion av fossilfritt mineralgödsel och ammoniak, och Nordion Energis kunskap inom konstruktion av vätgasinfrastruktur. Samarbetet drar också nytta av Lantmännens roll som ett ledande lantbrukskooperativ i norra Europa med stort engagemang för att öka skördar och samtidigt minska inverkan på klimat och miljö.

Kontakta oss

Vi vill höra från dig! Oavsett om du har frågor, idéer eller bara vill prata med oss så är vårt team tillgängligt. Hör av dig så pratar vi vidare om hur vi kan arbeta tillsammans för att skapa en grönare och mer hållbar framtid i Sverige.