Om Power2Earth

Fertiberia, Lantmännen och Nordion Energi går samman i ett starkt industriellt partnerskap och bildar Power2Earth – ett banbrytande initiativ som är inställt på att omvandla Sveriges jordbrukssektor och industriella metoder.

Vår gemensamma vision ligger till grund för Power2Earth

Tillsammans utgör Fertiberia, Lantmännen och Nordion Energi grundstommen i Power2Earth. Projektet är ett talande exempel på Sveriges orubbliga engagemang för utfasningen av fossila bränslen i jordbrukssektorn, stärkt livsmedelssäkerhet och ökad regional utveckling i Norrbotten. Följ vår resa där vi förändrar jordbrukssektorn, påskyndar den gröna omställningen och banar väg mot ett mer motståndskraftigt, självförsörjande och hållbart Sverige.

De tre företagen bakom Power2Earth

Fertiberia, Lantmännen och Nordion Energi är de tre företagen bakom Power2Earth. Med en gemensam vision om hållbart och innovativt jordbruk har dessa företag gått samman för att revolutionera produktionen av fossilfria gödselmedel för den svenska marknaden.

Fertibieria är ett konsortium bestående av 13 ledande företag över hela Europa med över 1 600 experter inom växtnäring och gödselindustrin. Genom ett banbrytande arbete med produktion av fossilfri vätgas och ammoniak driver Fertiberia på utfasningen av fossila bränslen inom jordbruket, industrin och transportsektorn inom EU. Som det första företaget i sin sektor har Fertiberia åtagit sig att uppnå nettonollutsläpp senast 2035 och visar därigenom ett starkt klimatledarskap. Med Triton, vilka investerar i stora och medelstora europeiska företag med god potential för värdeskapande, som ägare bidrar Fertibera till hållbar och lönsam affärspraxis.

Med djupgående kunskap om lantbruk och en god förståelse för Sveriges jordbrukslandskap är Lantmännen en hörnsten i Power2Earths strategiska allians. Lantmännen är ett branschledande lantbrukskooperativ ägt av 18 000 svenska bönder och en ledande aktör inom jordbruk, maskiner, bioenergi och livsmedelsproduktion i norra Europa. Bolagets kärna är sprunget ur jordbrukssektorn där man fokuserar på att utveckla och marknadsföra produkter och tjänster för att stödja robust och konkurrenskraftig odling. Kärnverksamheten omfattar hela jordbrukskedjan från jord till bord. Lantmännen är involverade i varje steg från sådd till skörd; från maten vi äter, foder till våra djur och klimatsmarta biobränslen.  

Nordion Energi är specialiserade på energiinfrastruktur och är Transmissionssystemoperatör (TSO) för det svenska gasnätet. Vår vision är att utvidga landets gasnät för att använda biogas och vätgas – tillsammans med andra energikällor – för att säkra energiförsörjningen och bidra till klimatomställningen. Som en drivande kraft i Sveriges utveckling av vätgasinfrastruktur tillför Nordion Energi väsentlig kunskap till Power2Earths samarbete.

Kontakta oss

Vi vill höra från dig! Oavsett om du har frågor, idéer eller bara vill prata med oss så är vårt team tillgängligt. Hör av dig så pratar vi vidare om hur vi kan arbeta tillsammans för att skapa en grönare och mer hållbar framtid i Sverige.